Vision & metode​

​Arkitektur skal sætte en særlig kvalitet i omgivelserne

Rum & bygningers kvalitet er af stor betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. En bygning skal fortælle sin egen historie og behøver ikke repræsentere en bestemt tid eller stilart.

Den kan være ny eller gammel, men den skal inspirere, udfordre og forbedre den måde vi lever på.

​Kvalitet & samarbejde

God og unik arkitektur opstår I et tæt samarbejde mellem bygherre og os arkitekter, hvor synergien, tilliden og forståelsen, skaber optimale rammer for udviklingen af høj rumlig kvalitet som et resultat af ønsker og drømme. Dette sikrer en fremtidig holdbarhed og en stor livsnydelse.

​Fokus & Metode

Vores arbejdsmetode tager udgangspunkt i en programmatisk analyse, hvor omgivelser, stedet, materialitet, ønsker og behov flettes sammen til et fælles afsæt og forståelse. Herved opstår synergien og projektet grundlægges. Gennem en veldisponeret proces insisterer vi på at tage ansvaret for at udvikle et sublimt nærvær og unik rumlig identitet i hvert enkelt projekt, fordi vi mener at arkitektur skal berøre og aktivere vores sanser.

I arkitektur er kunsten og videnskaben at varetage formgivning af bygninger, rum og fysiske strukturer. Skabelse af arkitektur, hvad enten det er byggeri eller andet, finder sted under hensyntagen til mange omstændigheder, såvel omkostninger for bygherre, som det funktionelle og æstetiske.

Vores rolle som arkitekter

Vores rolle som arkitektonisk rådgiver er central for vellykket design og velfungerende, spændende rum og miljøer hvor mennesker færdes og lever. Vi går til opgaverne med et engagement og nysgerrighed efter at optimere og udfordre sammenhænge, og stræber efter at skabe optimale rumlige løsninger der omsætter tanker til rumlig virkelighed og værdi.

Vi arbejder på at skabe både økonomisk og mental merværdi. Eksempelvis kan en arkitekttegnet bolig være nemmere at sælge og være mere værd, idet løsningerne i rumligheder, sammenhænge og karakteren indskriver sig I stedet, strukturen og behovet med holdbare løsninger der rækker ud over nutiden.

Vores rådgivning er uafhængig og vi arbejder kun for at varetage vores kunders interesser og er ikke bundet op på​.

__p__ (2)

UFFE TOPSØE- JENSEN

​KIRA SNOWMAN

ARKITEKTER CAND.ARCH

​RØDBØGEGAARD

​PLEJELTVEJ 9A, HAVREHOLM

3100 HORNBÆK

INFO@MONOMAL.DK

+45 2624 9094

facebook    instagram