Proces​

​KONTAKT & IDEMØDE

Vores proces starter med et møde på tegnestuen, hvor formålet er at give kunden en vurdering af muligheden for at gennemføre det ønskede projekt.
Derfor mødes vi og drøfter overordnet ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Mødet varer typisk 1 time og foregår altid på tegnestuen hos Monomal. På baggrund af mødet vurdere vi i fællesskab, om der er basis for at gå videre til fase 1, hvor vi giver tilbud på og evt. påbegynder et skitseprojekt.

Monomal modtager på forhånd relevant materiale fra kunden, for at kunne forberede mødet bedst muligt, og for at vurdere om projektet ligger inden for Monomal’s rådgivningspotentiale.​

​SKITSEPROJEKT - FASE 1

Skitseprojektet giver en god fornemmelse af projektet - både i udseende og omfang. Vi præsenterer et arkitektonisk forslag til opgavens løsning.

Vi gør os altid umage fra start og insisterer på at tegne eksisterende forhold op fra bunden, for at der senere ikke kommer nogle overraskelser ift. de store linjer i projektet.

Skitseprojektet starter altid ud med en besigtigelse af eksisterende forhold på grunden eller i boligen, hvor vi tager vores egene billeder og noter.

Fase 1 tilbydes som særskilt -Tilbud

​DISPOSITIONSFORSLAG- FASE 2

En bearbejdelse af skitseprojektet i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er tru#et og indgår i forslaget. Herudover introduceres en statisk ingeniør og der redegøres for et overordnet konstruktivt princip samt materialevalg.

FOR & MYNDIGHEDSPROJEKT - FASE 3

Forprojektet udgør projektets hoveddisponering og skal kunne anvendes som grundlag for myndighedsbehandling. En redegørelse for projektets endelige udformning i relation til projektets arkitektur, konstruktionsvalg, materialevalg, og tekniske installationer.

Myndighedsprojektet beskriver projektet mere konkret og detaljeret med tegninger og tekst, hvori det er beskrevet, hvad der helt konkret søges byggetilladelse til. Et myndighedsprojekt er grundlag for en godkendelse af byggeriet.

HOVEDPROJEKT - FASE 4

Fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser, samt for udbud og udførelse. Detaljetegninger, entreprisebeskrivelser, materialeliste, belysning etc.

UDBUD & VALG AF ENTREPRENØR - FASE 5

Udsendelse af samlet projektmateriale til tilbudsgivere samt koorespondance med entreprenører herunder fremvisninger. Deltagelse i kontraktforhandlinger og udkast til entrepriseaftale.

BYGGERI & TILSYN - FASE 6

Tilsyn, byggemøder og koorespondance under hele byggeperioden.

Fase 2-5 tilbydes i -Rådgivningsaftale

Fase 6 tilbydes som -Tilvalg

__p__ (2)

UFFE TOPSØE- JENSEN

​KIRA SNOWMAN

ARKITEKTER CAND.ARCH

​RØDBØGEGAARD

​PLEJELTVEJ 9A, HAVREHOLM

3100 HORNBÆK

INFO@MONOMAL.DK

+45 2624 9094

facebook    instagram