Projekttype:
Sommerhus

Bygning opført:
2018

Projekt afsluttet:
2018

Rådgivning:
Total rådgivning

Villaens ydre har referencer til de omkringliggende huse fra starten af 1900-tallet, karakteriseret ved at være opført i røde mursten, med tegl- el. skifer tage.

Proportionerne er bygget op omkring det gyldne snit med særlig opmærksomhed på udvalgte bygningsdele såsom; sokkel, vindue, gesims, mansardtag. Der arbejdes med en stille fortolkning og huset udtryk falder ind i områdets arkitektur som en moderne patriciervilla. Økonomi ej oplyst, sat som laveste interval og derfor ikke retvisende.